[:ca]CONTENIDORS[:es]CONTENEDORES[:]

[:ca]Capacitats: 600 – 1000 litres

Material: polietilè d’alta densitat. Amb vàlvula de desgasificació

Palet: safata i palet de plàstico 1000x1200x120h

– Apilament segur amb càrrega fins 1700kg

– Apte per productes de grau alimentari

– Homologat per al transport de mercaderia perillosa

FITXA TÈCNICA

 

 

Capacitats: 600 – 1000 litres

Material: polietilè d’alta densitat. Amb vàlvula de desgasificació

Palet: palet de fusta 1000x1200x135h

– Apilament segur amb càrrega fins 1700kg

– Apte per productes de grau alimentari

– Homologat per al transport de mercaderia perillosa

FITXA TÈCNICA

 

 

 

 

Capacitats: 1000 litres

Material: polietilè d’alta densitat. Les vàlvules varien segons el producte envasat (2″ amb reductor 1-1/4″ rosca gas). Possibilitat d’incloure vàlvula especial per àcid nítric.

Palet: safata i palet de plàstic 1140x1140x1165h

– No apilable amb producte

– Apte per productes de grau alimentari

– Homologat per al transport de mercaderia perillosa

FITXA TÈCNICA

 

 

 

Capacitats: 600 – 1000 litres

Material: polietilè d’alta densitat amb estructura metàl·lica. Les vàlvules varien segons el producte envasat (2″ amb reductor 1-1/4″ rosca gas).

Palet: Estructura metàl·lica

– Apilament segur amb càrrega fins 1700kg

– Apte per productes de grau alimentari

– Homologat per al transport de mercaderia perillosa

FITXA TÈCNICA

 

 

Capacitats: 600 – 1000 litres

Material: polietilè d’alta densitat amb estructura metàl·lica. Les vàlvules varien segons el producte envasat.

Palet: Estructura metàl·lica

– Apilament segur amb càrrega fins 1700kg

– Recomanat per dissolvents

– Homologat per al transport de mercaderia perillosa

FITXA TÈCNICA

 

 

Capacitats: 1000 litres

Material: polietilè reciclat. Les vàlvules (PPFV DN50) i les juntes (EPDM, Vitó,…) varien segons el producte envasat.

Palet: safata i palet de plàstic 1000x1200x1325h

– Apilament segur amb càrrega fins 2084kg

– Apte per productes de grau alimentari

– Homologat per al transport de mercaderia perillosa

FITXA TÈCNICA[:es]Capacidades: 600 – 1000 litros

Material: polietileno de alta densidad. Con válvula de desgasificación

Palet: bandeja y palet de plástico 1000x1200x120h

– Apilamiento seguro con carga hasta 1700kg

– Apto para productos de grado alimentario

– Homologado para el transporte de mercancía peligrosa

FICHA TÉCNICA

 

 

Capacidades: 600 – 1000 litros

Material: polietileno de  alta densidad. Con válvula de desgasificación

Palet: palet de madera 1000x1200x135h

– Apilamiento seguro con carga hasta 1700kg

– Apto para productos de grado alimentario

– Homologado para el transporte de mercancía peligrosa

FICHA TÉCNICA

 

 

 

Capacidades: 1000 litros

Material: polietileno de alta densidad. Las válvulas varían según el producto envasado (2″ con reductor 1-1/4″ rosca gas). Posibilidad de incluir válvula especial para ácido nítrico.

Palet: bandeja y palet de plástico 1140x1140x1165h

– No apilable con producto

– Apto para productos de grado alimentario

– Homologado para el transporte de mercancía peligrosa

FICHA TÉCNICA

 

 

Capacidades: 600 – 1000 litros

Material: polietileno de alta densidad con estructura metálica. Las válvulas varían según el producto envasado (2″ con reductor 1-1/4″ rosca gas).

Palet: Estructura metálica

– Apilamiento seguro con carga hasta 1700kg

– Apto para productos de grado alimentario

– Homologado para el transporte de mercancía peligrosa

FICHA TÉCNICA

 

 

Capacidades: 600 – 1000 litros

Material: polietileno de alta densidad con estructura metálica. Les válvulas varían según el producto envasado.

Palet: Estructura metálica

– Apilamiento seguro con carga hasta 1700kg

– Recomendado para disolventes

– Homologado para el transporte de mercancía peligrosa

FICHA TÉCNICA

 

 

 

Capacidad: 1000 litros

Material: polietileno reciclado. Las válvulas (PPFV DN50) y las juntas (EPDM, Vitó,…) varían segúns el producto envasado.

Palet: palet de plástico 1000x1200x1325h

– Apilamiento seguro con carga hasta 2084kg

– Apto para productos de grado alimentario

– Homologado para el transporte de mercancía peligrosa

FICHA TÉCNICA[:]